6/20 болон 21нд өгсөн захиалга 22нд хүргэгдэхийг анхаарна уу

Цэс